Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.
The aim of the course is to raise the student's awareness of potential problems a Czech student (and teacher) of English can have on the suprasegmental level in the pronunciation of English focusing mainly on the issues of stress, rhythm and intonation.The student will be acquainted with the changes of individual sounds within the context of connected speech (assimilation, elision, linking), the basic rules applying to word stress in English and the role of context (given and new information) in the area of the sentence stress.
The aim of the course is to raise the student's awareness of problems a Czech student (and future teacher) of English can have in the area of individual sounds. The notion of phoneme is introduced and the phonetic alphabet presented and further practised and commented on thoroughly with special regard to the acoustic differences of sounds existing in both languages.
This course summarizes and further develops the students' knowledge of English grammar with focus on the English verb, namely the tenses, aspect, voice, auxialiary verbs, questions, reported speech, modal verbs, etc. The main aim is to help the students to understand English grammar as a system and mutual relationship between grammar features covered.

Dyslexie je specifická porucha učení, která ovlivňuje nejen dovednosti v oblasti čtení v rodném jazyce, ale projevuje se i při učení se cizímu jazyku. Žáci s dyslexií proto k dosažení potřebné jazykové úrovně v  cizím jazyce potřebují  větší podporu. Učitelé cizího jazyka často nerozumí podstatě dyslexie a obtížím, které tato porucha způsobuje v učení se cizímu jazyku, a nejsou proto vybaveni vhodnými výukovými technikami a metodami, kterými by mohli žákům s dyslexií pomoci zefektivnit procesy učení se cizímu jazyku.  Ucelený kurz, který vznikl  v rámci projektu Comenius Lifelong Learning, Project number: 518466-LLP-1-2011, www.dystefl.eu , reaguje na aktuální potřeby učitelů a  seznámí učitele cizího jazyka se širokým repertoárem užitečných výukových metod, technik a nástrojů, které povedou ke zvýšení kvality a efektivity výuky cizího jazyka u studentů s dyslexií.

...