Cílem předmětu je seznámení se základními jazykovědnými pojmy ve vztahu k rovinám jazyka a se základy jazykovědných disciplín. Student získává obecná poučení o jazyce především z hlediska strukturální lingvistiky, seznamuje se s pojetím národního jazyka a s jeho stratifikací. Poznává jazykovědnou metodologii, seznamuje se s jazykovědnými příručkami a časopisy a s významnými osobnostmi české lingvistiky. Součástí obsahové náplně předmětu jsou též stručné dějiny české a zahraniční lingvistiky, nejvýznamnější lingvistické směry (mladogramatická škola, strukturalismus apod.) a jejich nejznámější osobnosti. Zvládnutí tohoto studijního předmětu je předpokladem pro studium dalších jazykovědných disciplín.