Tento kurz je určen přednostně pro studenty 3. ročníku denního studia Technické a informační výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně.