Cílem předmětu je získání základních vědomostí o počítačové technice a její historii, hardware (HW), software (SW) počítače, dále o problematice operačních systémů (OS) MS-DOS, Linux, Unix a MS-Windows, získání a osvojení si základních vědomostí a dovedností práce s OS MS-Windows a programů dodávaných s tímto OS a práce s daty a informacemi.