Vítám Vás v tomto kurzu, který je koncipován jako studijní opora pro předmět Didaktika němčiny 2, jehož cílem je rozvoj učitelských dovedností na vybraných tématech lingvodidaktiky (práce se slovní zásobou, fonetikou, gramatikou; organizační formy výuky, jazykové portfolio, reflexe pedagogické praxe). Najdete zde organizační pokyny, odkazy na literaturu, úkoly apod.