Cíli předmětu jsou: získání znalostí o moderních informačních a
komunikačních technologií (ICT) vzhledem k výuce cizích jazyků (jako
didaktického prostředku),
 seznámení se s možnostmi využití ICT při učení a
vyučování němčině jako cizímu jazyku, r
ozvoj oborově didaktické kompetence
v oblasti práce s různými multimodálními formáty, programy,
e-učebnicemi i e-learningovými oporami, mezinárodními projekty.