Předmět seznamuje studenty s významnými trendy, autory a díly
v britské literatuře od konce 2. světové války do současnosti
prostřednictvím témat, která jsou aktuální pro dnešní společnost, a na pozadí
společenských, politických a kulturních událostí současné Británie. Ústředním
tématem předmětu je otázka identity (národní, nadnárodní, genderové, sociální, etnické
či multietnické). Předmět se věnuje současné britské próze, poezii i dramatu.