Cílem kurzu je dosáhnout:

· znalosti principů učení se slovní zásobě
(psycholingvistických a didaktických)

· rozvoj dovednosti užívat široký repertoár slov a
lexikálních jednotek

· znalost slovní zásoby na odpovídající jazykové
úrovni podle Společného evropského referenčního rámce

· znalost širokého spektra komunikačních situací a
řečových prostředků vzhledem k řečovým záměrům mluvčích