Cvičení jsou zaměřena na utváření základních interakčních dovedností a tento kurz by měl výcvik "doprovázet", poskytovat informace, které je třeba při cvičení brát v úvahu a pomoci se orientovat při přípravě na aplikaci technik užívaných při výcviku.