Cílem předmětu je studentovo uvědomění sociálně-kulturní dimenze člověka jako kulturně jedinečné bytosti a člena rozličných kulturních skupin. Součástí studentova kulturního uvědomění je schopnost posuzovat druhé z hlediska jejich jedinečnosti v charakteru a kulturním sebevyjádření, na rozdíl od nežádoucího usuzování na základě skupinové příslušnosti. Multikulturní vzdělávání studentů probíhá formou případových studií z historie a současnosti anglicky mluvících zemí. Podstatný je také důraz na analýzu kulturně-kritických incidentů ve školním prostředí. Předmět vede studenty k utváření kladného postoje ke kulturním rozdílům na základě tolerance a respektu.

Klíčová slova: diskriminace, jedinečnost, kultura, kulturní identita, kulturní uvědomění, multikulturalismus, občanství, předsudky, rasismus, respekt, sebevyjádření, skupinová příslušnost, stereotyping, tolerance.

Kulturní identita: socio-kulturní vymezení člověka

Sebevyjádření a kulturní jedinečnost člověka

Příslušnost ke kulturním skupinám: potřeba „zahrnutí“

Vytváření stereotypů: Kdo a jaký jsem v očích druhých?

Předsudky, diskriminace, segregace

Rasismus a občanství v USA

Rasismus a občanství v ČR

Diskriminace a tolerance ve školním prostředí anglicky mluvících zemí a v ČR

Sessions:

 1. Introduction to cultural studies: meanings of culture
 2. Cultural identity and Cultural values
 3. Worldviews and ethos
 4. American values and values in changing world
 5. Developing stereotypes: making judgements
 6. Cultural diversity in the U.S.
 7. Theory of multiculturalism: how to cope with cultural diversity?
 8. Cultural diversity at home
 9. Culture and language: intercultural communication and gender
 10. English language as means of intercultural communication

Credit requirements: will be specified at the beginning of term.

Literature:

 • Holocaust and Human Behavior. Massachusetts: Facing History and Ourselves Foundation, Inc., 1994. ISBN 0-9615841-4-9
 • Bennet, Milton J. Basic Concepts of Intercultural Communication. Maine: Intercultural Press, 1998. ISBN 1-877864-62-5
 • Byram, M., Fleming, M. Language learning in intercultural perspective: approaches through drama and ethnography. Cambridge: CUP, 1998. ISBN 0-521-62559-9
 • Gudykunst, William B. Bridging differences. effective intergroup communication. London: Sage publications, 2004. ISBN 0-7619-2937-1
 • Hofstede, Gert J. Exploring culture:exercises, stories, and synthetic cultures. Maine: Intercultural Press, 2002. ISBN 1-877864-90-0
 • Melucci, A. The playing self: person and meaning in the planetary society. Cambirdge: CUP, 1996. ISBN 0-521-56482-4
 • Taylor, Ch. Multiculturalism: examining the politics of recognition. New Jersey: Princeton University Press, 1994. ISBN 0691-03779-5
 • Tomalin, B, Stempelski, B. Cultural awareness. Oxford: OUP, 1993. ISBN 0-19-437194-8