Cílem předmětu je procvičování a rozšiřování znalostí anglického jazyka formou psaní původních básnických textů v cílovém jazyce. Studenti postupně vyzkoušejí několik forem psaní básnických textů. Seminář bude zakončen večerem čtení básní studentů, které budou rovněž průběžně publikovány v časopise katedry a na závěr vydány ve sborníku.

Témata:

  1. Prvotina

  2. Konkrétní báseň

  3. Abstraktní báseň

  4. Báseň s opakovaným motivem

  5. Báseň legrační i vážná zároveň

  6. Jak využít psaní původních básní ve výuce AJ

 

 

 

Seznam odborné literatury (obsahuje základ předmětu)

 

SCRIVENER, J. Learning Teaching. Oxford : Heinemann ELT, 1994. ISBN 0-435-24089-7

ENG. DEPT. FF MU. Poems In English. Brno: FF MU, 1994.