Seminář zaměřen na specifika výuky dětí. Je doplněn stejnojmenným e-learningovým kurzem na moodlinka.ics.muni.cz . Je veden formou workshopu, studenti hospitují na prvním stupni ZŠ a v anglické mateřské školce. Připravují také vlastní mikrovýstupy.

Rozdíly v přístupu k různým věkovým skupinám. Charakteristika schopností dětí v oblasti osvojování jazyka. Přístup v výuce dětí. Pojetí Stephena Krashena.

Metoda Total Physical Response ve výuce dětí. Tématicky zaměřená výuka. Activity-based approach. Hry a herní činnosti ve výuce jazyka u dětí. Výukové materiály. Výuka řečových dovedností a jazykových prostředků u dětí. 

Seznam odborné literatury (obsahuje základ předmětu)

VALE, D., FEUNTEUN, A. Teaching children English : a training course for teachers of English to children. Cambridge : University Press, 1995. ISBN 0-521-42235-3

The storytelling handbook : a guide for primary teachers of English. Edited by ELLIS, G.,  BREWSTER, J. London : Penguin English, 1991. ISBN 0-140-81016-1

PHILLIPS, S. Drama with children. Oxford: OUP, 1998. ISBN 0-19-437220-0

WRIGHT, A. Storytelling with children. Oxford: OUP, 1995, ISBN 0-19-437202-2