V tomto kurzu budeme pokračovat v načaté práci z předchozího semestru, ale rozšíříme ji o pečlivou analýzu jednotlivých modulů z hlediska jejich pedagogických možností a hlavně limitů tak, abychom společně se studenty fakulty informatiky mohli celý LMS zkvalitnit.