Kurs pojednává o typologii řečových aktů s příklady.