Cílem předmětu je získání komplexních vědomostí o počítačové technice, její historii, hardware (HW) počítače, získání a osvojení si základních vědomostí a dovedností práce s počítačem, dále zvládnutí základní práce s externími komponenty počítače jako jsou klávesnice, tiskárny, myši, vnější typy pamětí s důrazem zejména na ergonomii a zdraví.