Cílem předmětu je získání základních vědomostí a dovedností týkajících se software (SW) počítače, tj. o základních programech (operačních systémech / OS), jejich druzích, dále pak o struktuře dat na discích, a dalších pojmech z oblasti operačních systémů. Dále pak získaní vědomostí a dovedností při práci s OS MS Windows, jeho nastavení a správě.