Cílem předmětu je získání základních vědomostí a dovedností týkajících se tvorby dokumentů v základních textových a tabulkových programech. Základní formátování textu, odstavců, styly a písma, typografická pravidla,konečná úprava a tisk dokumentu. Formátování tabulek, buňka, list, sešit, tvorba grafu, tisk a konečná úprava tabulek a grafů.