Cílem předmětu je získání základních vědomostí a dovedností týkajících se celosvětové počítačové sítě Internet, jeho funkcí, významu a přínosu pro přípravu učitele a možnosti využití při výuce. Seznámení s historií Internetu, podmínkami jeho využití, bezpečnost na internetu, služby internetu (WWW, elektronická pošta a ostatní komunikační služby).