Cílem předmětu je získání rozšířených vědomostí a dovedností týkajících se práce s textem. Obsahem předmětu je seznámení s textovými editory, zásadami tvorby dokumentů s důrazem na typografii a rozšířené možnosti textových editorů, grafika a tabulky v dokumentu, hromadná korespondence, propojení dokumentů, export do jiných formátů.