Cílem předmětu je získání rozšířených vědomostí a dovedností týkajících se práce s tabulkami a grafy. Obsahem předmětu je seznámení s tabulkovými editory, jejich rozšířenými funkcemi, podmíněným formátováním, dalšími integrovanými funkcemi tabulkových editorů včetně propojení a exportování do jiných formátů. Práce s grafy.