Cílem předmětu je získání základních vědomostí a dovedností týkajících se elektronické prezentace. Obsahem předmětu je seznámení s možnostmi elektronické prezentace jak v klasickém pojetí, tak za pomocí Internetu, tvorba a úprava prezentací, tvorba a úprava www stránek, zásady publikování na Internetu. Editory pro tvorbu prezentací.