Cílem předmětu je získání základních vědomostí a dovedností týkajících se programů pro počítačovou grafiku. Získání znalostí grafických formátů souboru, práce s rastrovou a vektorovou grafikou. Digitální fotografie, pořízení snímku, jeho přenos do počítače, úprava snímku, korekce, tisk, přenos na různé typy médií.