Cílem předmětu je získání základních vědomostí a osvojení praktických dovedností při práci dalšími aplikacemi balíku kancelářských programů, zejména pak s tabulkovými editory (tvorba tabulek a grafů, jejich tisk a export do dalších aplikací atd.) a programem pro práci s databázemi (tvorba databází, propojení s tabulkovými editory, tisk a export sestav atd.).