Tento e-learningový kurz slouží jako podpora prezenčních seminářů předmětu "Music in a Language Classroom", ve kterých se studenti seznamují s možnostmi využití populární hudby při výuce anglického jazyka.

Jednotlivé bloky kurzu odpovídají týdnům semestru a poskytují studentům materiál, který je v omezené míře (zpravidla v jedné kopii pro dvojici) distribuován na semináři. Většině bloků (seminárních témat) dominuje vybraný didaktický jev, který je nejprve na semináři diskutován v teoretické rovině a posléze demonstrován na praktické ukázce.

Různá témata vykazují různý stupeň závislosti na e-learningovém prostředí. Zatímco některé bloky slouží pouze jako doplněk prezenčního vyučování, jiné mohou být použity zcela nezávisle na prezenčním semináři - výhradně e-learningově.

Mezi témata diskutovaná na v rámci tohoto předmětu a kurzu patří např. záměrný a nezáměrný poslech, fáze hudebních aktivit, aktivity zaměřené na přesnost projevu, aktivity zaměřené na plynulost projevu, videoklipy ve vyučování angličtině, (chrono)logická organizace textu, vynechaná slova, ap.