Předmět Psychologie duševního vývoje, resp.ontogenetická psychologie patří  mezi základní psychologické vědy pro pedagogy. Zabývá se nejen charakteristikou vývojových stadií, ale také biologickými a sociálními determinantami, uznávanými vývojovými teoriemi (např. Freuda, Eriksona, Piageta, Kohlberga aj.) a pedagogicko-psychologickou diagnostikou osobnosti v jednotlivých vývojových etapách.