Help with Search courses
Tento kurz není skutečným kurzem, ale místem, kde si můžete otestovat vstupní znalosti a zjistit, jak jste na tom v praktické angličtině ve srovnání s ostatními a se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. Výsledky také slouží vyučujícím k vytvoření homogenních skupin odpovídající pokročilosti.