Pilotní kurz pro potřeby skupinky pracovníků ÚVT MU.