Help with Search courses

Zápočtové požadavky pro studenty oboru Učitelství MŠ

Prvky zdravotní tělesné výchovy zaměřené na děti mladšího školního věku

a další široké využití v běžném životě.

Tělesná výchova - speciazace

Zápočtové požadavky pro 1. ročníky DS, KS - učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Atletika 1.

Zápočtové požadavky pro 1. ročníky DS, KS - učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Pohybové a netradiční hry.

Zápočtové požadavky pro 2. ročníky DS, KS - učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Gymnastika 3.

Možnosti využití netradičních forem výuky a netradičního nářadí a náčiní v hodinách Tv na 1. stupni ZŠ se zaměřením na psychickou stránku vedoucí k prožitku a radosti z pohybu 

Zápočtové požadavky pro 1. ročníky DS, KS - učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Gymnastika 2.

Zápočtové požadavky pro 1. ročníky DS, KS - učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Gymnastika 1.