Tato multimediální příručka byla vytvořena v rámci projektu OP RLZ (CZ.04.1.03/3.3.14.4/0015) - Rozvoj distančních kurzů dalšího vzdělávání v ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Šablona je určena pro autory distančních textů a jejím tvůrcem je ing. Dalibor Hula.

Kurz je určen všem autorům distančních studijních textů, kteří pro svou práci chtějí využít šablonu pro MS Word k usnadnění své práce. V rámci kurzu se naučíte pracovat s touto šablonou a pochopíte základní charakteristiky tvorby studijních textů pro distanční vzdělávání.

Do kurzu mají přístup také hosté.

Napište stručný a zajímavý odstavec, o čem pojednává tento kurz.

Cílem kurzu je přispět ke zlepšení informační gramotnosti, podpořit samostatnou práci s informacemi, zejm. praktické zjišťování, vyhledávání, zpracování informačních zdrojů ke studiu, výuce a výzkumu.

V tomto demonstračním kurzu se můžete seznámit s prací v systému Moodle. Kurs byl v roce 2005 převzat z http://moodle.vsb.cz/moodle, během let je postupně upravován jednak podle původní předlohy centrálních českých stránek Moodle na adrese http://moodle.cz a průběžně doplňován.


Tento kurz se především zaměřuje na nástroje Googlu, kterých lze využít pro jednoduchý e-learning, a dále na nekomerční softwarové aplikace, které jsou vhodné pro zpracovávání audio-vizuálních materiálů pro pedagogické účely.

This course provides an introduction into the Internet resources that a teacher could use to make the teaching of English more interesting. It also offers students a detailed overview of various free tools on the Internet which are useful in designing and/or using audio-visual materials. A special attention is paid to various Google tools.