Patopsychologie je základní psychologická (teoreticko-praktická) věda, která se zabývá např. méně závažnými psychickými akcentacemi, anomaliemi, odchylkami, deficity, retardacemi, deprivacemi, akceleracemi a také konflikty, stresy a frustracemi a jejich vlivem na chování a prožívání.