Pedagogická psychologie zkoumá primárně změny v psychice a osobnosti žáka (v jeho prožívání a chování) způsobené výchovným a vzdělávacím procesem. Zabývá se také psychologickými zvláštnostmi procesu výchovy a vzdělávání na školách a výchovných zařízeních a osobností pedagoga.