Psychologie pro 5. ročník studia optometrie na lékařské fakultě je v zimním semestru zaměřena na psychologii a organizaci práce.Zabývá se psychologickými aspekty pracovního prostředí, rozborem podmínek pracovního výkonu a požadavky na psychiku a osobnost pracovníků v jednotlivých profesích.

V letním semestru je vyučována diagnostika pedagogické psychologie .