Každý posluchač, který studuje Úvod do psychologie nebo Základy psychologie může u zkoušky dílčí i státní závěrečné dostat otázku z historie psychologie nebo otázku týkající se škol a směrů psychologie v současnosti, tak jak se pěstují v tuzemsku i v zahraničí, V obou zmíněných případech mu může výrazně pomoci, když si osvojí tento odborný text.