Průběžné monitorování samostatné práce studentů v oblasti rozvoje jazykových kompetencí a procvičování poslechu s porozuměním a mluveného projevu.