• Příprava výuky a školních akcí s využitím vhodných www stránek
  • Vyhledávání informací, zadávání úkolů žákům
  • Začlenění Internetu do vyučovací jednotky
  • E-learningové systémy (E-learning – prostředí, instalace, využití z hlediska studenta i učitele, tvorba studijních materiálů v e-learningovém prostředí, využití k testování a zkoušení studentů a komunikaci)
  • LMS Moodle (Moodle – instalace, správa a tvorba kurzů)