On-line materiál k předmětu PdF MU, který studenty seznamuje s metodou playback divadla, které je jedním z aplikovaných divadel používaných mimo jiné i v pedagogických a pomáhajících profesích. Jeho cílem je otevírat individuální příběhy diváků a převádět je skrz improvizaci herců do sociální roviny, interaktivně tak sdílet individuální i společenskou zkušenost. Předmět zahrnuje improvizační techniky, práci s příběhy a facilitace herců a diváků. Playback divadlo je zároveň přiblíženo teoretickým a historickým zázemím.