Kurz je jedním z výstupů projektu, který je zaměřen na tvorbu a překlad do anglického jazyka studijních elektronických distančních opor k inovačnímu předmětu „Inquire-based science and vocational education in practice“ učitelské přípravy přírodovědných a odborných předmětů na ZŠ a SŠ (určen prioritně studentům PřF a PdF). Předmět obsahuje výsledky výzkumu řešitelů v badatelsky orientované výuce (IBSE), s důrazem na posílení výuky v angličtině.