Pájené spoje

Pájení slouží k nerozebíratelnému spojeni kovových součástí roztaveným kovem - pájkou. Na rozdíl od svařování se nemění vlastností spojovaných součástí. Pájky jsou slitiny kovu, jejichž bod tavení je nižší než bod tavení materiálů spojovaných součástí.