Kurz je určen pro studenty druhého semestru bakalářského studia v pregraduální přípravě pro profesi učitelství. Seznamuje studenty s vybranými tématy edukace ve školním i mimoškolním prostředí a praktické situace vykládá prostřednictvím dostupných teorií a naopak. Kurz vytváří studijní oporu pro předmět Teorie a metodika výchovy (přednáška) a to v prezenční i kombinované formě.