V tomto semestru se zaměříme na anglické sloveso ve všech jeho formách a použití.