The course helps students with the preparation for Writing Test of New Maturita examination. It shows them how to succeed in all parts of evaluation: Task completion and Content, Coherence and Cohesion, Vocabulary and Spelling and Grammar.

Kurz je určen pouze pro účastníky diplomové práce na téma "virtuální třída".

This course will help you sharpen your English and widen your understanding of figurative language, idioms in particular.

Recommended literature: McCarthy, M. & O'Dell, F. English idioms in use. Cambridge University Press


Tento kurz se především zaměřuje na využití internetu pro výuku cizích jazyků jednak prostřednictvím nástrojů Google, s jejichž pomocí lze vytvořit jednoduchý e-learning, a jednak na nekomerční softwarové aplikace, které jsou vhodné pro zpracovávání audio-vizuálních materiálů pro pedagogické účely.

Cílem kurzu je rozšířit studentům slovní zásobu v oblasti idiomů a kolokací.

logo

Kurz vznikl v rámci projektu CZ.04.1.03/3.1.15.2/0061. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

U všech nepůvodních materiálů použitých z Internetu nebo z jiných zdrojů je uvedeno autorství, aby tak nedocházelo k porušování autorského zákona. Žádné z výukových materiálů nejsou a nebudou využívány pro komerční účely. Po skončení recenzního řízení bude kurz zpřístupněn v netutorované formě v digitální knihovně El·dům.

Projekt byl v roce 2007 oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL, jejímž cílem je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní pro implementaci takových aktivit do jazykové výuky.

label

Autorkou kurzu je Míša Hromková, studentka AJ.

The aim of my this couse is to present historical London of the 19th century in connection with the most significant works written by Charles Dickens, in the way this city is reflected in his novels.

This work should help secondary school students better understand British life and institutions, mainly with the focus on London of this century.

This course is also made for teachers. It should help them to prepare on their lesson better and more simply.

This course will help you sharpen your English and widen your understanding of figurative language, idioms in particular.

Recommended literature: McCarthy, M. & O'Dell, F. English idioms in use. Cambridge University Press