Cílem předmětu je:

· představit, co
děti od 3 do 6  zvládnou v mateřském a
poté v cílovém jazyce

· rozšíření
specifické slovní zásoby pro prostředí MŠ 
s důrazem na výslovnost

· prezentace a
procvičení aktivit vhodných do AJ v MŠ

· obohacování
učebnice pomocí DV

· projekty s
předškolními dětmi

· vyprávění s
předškolními dětmi

· strukturování
aktivit pro práci s příběhem


Cílem předmětu je:

· upevnění
komunikativních dovedností na úrovni B1 dle SERRJ

· rozšíření
slovní zásoby s důrazem na výslovnost (práce s texty, a to jak
poslechovými, tak písemnými a jejich přepracování do personalizovaného
portfolia)

· upevnění dalších
jazykových prostředků (gramatika, výslovnost) na úrovni B1 dle SERRJ

· rozvoj
jazykových dovedností na úrovni B1 dle SERRJ (tj. čtení s porozuměním, psaní,
mluvení a poslech s porozuměním)