Cvičný kurz Zuzany Žáčkové

Kurs je určen všem studentům denního studia specializace dramatická výchova. Kurs soustřeďuje předměty Projekty v dramatické výchově 1 (SV4BP_PDV1) a Projekty v dramatické výchově 2 (SV4BP_PDV2), v nichž se studenti seznamují s problematikou projektového vyučování v dramatické výchově. Studenti si osvojují dovednosti plánovat projekt na určité téma, vhodně využít metod a technik dramatické výchovy k jeho realizaci. Kurs slouží studentům jako místo setkávání, předávání zjištěných informací k projektu, plánování dílčích úkolů a úschova písemné podoby projektu.

Napište stručný a zajímavý odstavec, o čem pojednává tento kurz.
asdf
Cílem kurzu je přehledným způsobem podat potřebné
informace pro usnadnění konkrétních činností s technickými materiály. Práce s
technickými materiály v předmětu Praktické činnosti mají převážně činnostní
charakter.

V kurzu máte možnost získat základní poučení o užitných vlastnostech materiálů,
nástrojích a nářadí pro základní činnosti v praxi a o bezpečné práci s nimi.

V těchto místech zahajujeme v červnu e-kurz, jak zvládnout všechny funkce Moodlu.