Cílem tohoto projektu je vytvořit elektronické jazykové portfolio a zpřístupnit je všem vysokým školám, které vzdělávají budoucí učitele všech typů škol. Jeho základem bude oficiální Evropské jazykové portfolio tak, jak bylo vypracováno Radou Evropy a do praxe zavedeno Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. Hlavním přínosem tohoto referenčního rámce je jednak přesná definice výstupních úrovní ve výuce cizích jazyků, která vede k tomu, že tyto úrovně jsou mezinárodně kompatibilní, a dále pak stanovení jednotného rámce a kritérií všech aspektů studia cizích jazyků.
Toto portfolio je možné si stáhnout a instalovat ve vlastním prostředí Moodle.