logoKurz pro pedagogy
Vyučující partnerských škol budou vzděláváni v metodice tvorby elektronických výukových materiálů v LMS Moodle. V projektu vznikne nejméně 6 e-kurzů využívajících medicínské obrazové studie. Vzdělávání bude probíhat prostřednictvím prezenčních workshopů s online podporou mezi jednotlivými workshopy. Součástí této aktivity je vytvoření e-learningových studijních materiálů pro potřeby vyučujících jednotlivých škol tak, aby v mezidobí mezi jednotlivými prezenčními workshopy mohli samostatně studovat a získat tím jinak nezprostředkovatelné zkušenosti studujících online. K této činnosti jsou vytvořeny další tři kurzy, pro každou zúčastněnou partnerskou školu jeden.
Projekt je financován
Evropskou unií a Jihomoravským krajem.
Název projektu: Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách
CZ.1.07/1.1.02/02.0074