V rámci vzdělávacího programu s názvem „Mentoring v mateřské škole“ budou frekventantky tohoto vzdělávacího programu seznámeny s novými metodami a formami práce v mateřské škole směřujícími k individualizaci předškolního vzdělávání. Vzdělávací program představí mentoring jako formu podpory rozvoje studentů oboru Učitelství pro mateřské školy, ale také jako podporu rozvoje učitelů fakultních mateřských škol.

Kurz uvádí studenty do aktuální problematiky rozvoje gramotnosti žáků a možností podpory rozvoje funkční gramotnosti.


Didaktika prvopočátečního čtení a psaní uvádí účastníky do problematiky výuky čtení a psaní na 1.stupni ZŠ, uvádí metodiku této činnosti a řeší problémy s tímto předmětem spojené.