Kurzy Moodle 2 pro samostudium vytvořené v rámci projektu PROEFES.

V kurzu se seznámíte s technikami přípravy studijních textů a podkladů pro studijní aktivity, slovníkem/glosářem, databází, wiki, prací se studenty v režimu skupin.

Kurz přibližuje práci se základními moduly studijních činností v LMS Moodle. Získané znalosti si účastníci prakticky procvičí při vytváření vlastních modulů v cvičném kurzu, zároveň budou prezentovány funkční příklady online aktivit již používaných v praxi.

Účastníci kurzu se naučí pracovat s nástroji pro přípravu a prezentaci online studijních materiálů v systému Moodle a seznámí se s příklady jejich efektivního zapojení do výuky.