Tento kurz je určen studentům 2. ročníku studijního oboru Farmacie.

Cíle studijního předmětu: Poskytnout teoretické a praktické poznatky pro kvalifikované provádění chemické a instrumentální analýzy anorganických a organických látek včetně léčiv se zdůrazněním významu metod např. v analýze léčiv a při studiu strukturních a fyzikálně chemických vlastností látek majících vztah k jejich biologickému účinku. Důraz je kladen na utváření logických myšlenkových postupů farmaceuta důležitých pro jeho budoucí profesní uplatnění. V praktických cvičeních je důsledně požadováno zvládnutí pracovních návyků a samostatný přístup studentů k řešení analytických problémů.

Statistical evaluation of results is an essential part of all experimental scientific branches.
The content of this subject is the basic statistics for a graduate student of the study programme "Pharmacy".
Lessons concern mainly descriptive statistics, partially also the probability calculus and mathematical statistics
with a direct relation to real scientific tasks of the experimental work (evaluation of experimental data, hypotheses formulation and testing).
Practical exercises include utilization of spreadsheet calculators (MS Excel, Gnumeric).