Vážení účastníci,
tento projekt byl vypracován za podpory Interní vzdělávací agentury IVA VFU Brno (číslo projektu 2019FaF/3140/79)


Farmakologie a klinická farmakologie

 

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

ÚHFT, FaF, VFU Brno

 

Vážení účastníci,
tento projekt byl vypracován za podpory Interní vzdělávací agentury IVA VFU Brno (číslo projektu 2017FaF/3140/72).

 

Nová antidiabetika a jejich postavení v léčbě diabetes mellitus  2. typu