Tento kurz je určen studentům studijního oboru Farmacie (typicky 2. ročníku).

Statistické vyhodnocení výsledků je nezbytnou součástí všech vědeckých experimentálních oborů. Obsahem tohoto předmětu je základní statistika nutná pro absolventa studijního programu Farmacie. Přednášky se týkají v největší míře popisné statistiky, částečně počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky se vztahem k reálným problému vědecké práce (hodnocení informací ze souboru experimentálních dat, hodnocení experimentálních závislostí, formulace a ověřování hypotéz). Cvičení zahrnují praktickou statistiku, informatiku a praktické použití výpočetní techniky. Vzhledem k nerovnoměrné úrovni matematické (statistické) průpravy absolventů středních škol v tomto oboru je počítáno s relativně častými individuálními konzultacemi.

Tento kurz je určen pro studenty studijního programu Farmacie, typicky 1. ročníku.

Tento kurz je určen pro studenty studijního programu Farmacie, typicky 1. ročníku.

The aim is acquiring theoretical and practical knowledge for qualified chemical and instrumental analysis of inorganic and organic materials. Practical training is aimed at acquiring good laboratory practice and creative approach to solving analytical problems.